AntibodyBcn - Your partner in antibodies AntibodyBcn - Your partner in antibodies

Cercar

en més de 1,5 milions de productes

Millors productes de GenomeMe

  22 de febrer de 2019

Des-de la seva fundació en 2015, GenomeMe ha desenvolupat I comercial·litzat noves eines de diagnòstic in vitro per a la detecció, caracterització i prognosis del cáncer amb l’objectiu de facilitar l’accés a la medicina de precisió.

Tot i això, GenomeMe també ofereix anticossos per a RUO amb una competencia molt baixa en el mercat: anti IDH1 R132H, anti PD-L1 i anti p-63.

Anti IDH1 R132H

Anti PD-L1

Anti p-63

Trovarás més informació a http://www.genomeme.ca/molecular-pathology/IDH1-R132H.html o fent una consulta al nostre equip enviant un correu a info@antibodybcn.com