AntibodyBcn - Your partner in antibodies AntibodyBcn - Your partner in antibodies

Cercar

en més de 1,5 milions de productes

Mostres de 10uL per 10€

  1 de juliol de 2019

Genetex confía en la qualitat dels seus productes, i per això ofereix mostres d'anticossos per només 10 €.

Pels mesos de juliol i agost, els anticossos en oferta estàn relacionats amb l'investigació en metabolisme.

Alguns dels productes inclossos en l'oferta detecten:

1.- PKM: un intermediari clau en la producció d'ATP en la glicólisi. Interacciona amb més de 20 proteïnes, de manera que l'alteració de la seva regulació comporta patologíes com el cáncer (GTX107977)

2.- IDH1: IDH1 catalitza la descarboxilació oxidativa reversible del isocitrat a α-cetoglutarat. S'ha demostrat la presència d'alteracions d'aquest gen en dviersos tipos de tumors (GTX105179)

3.- ALDH2: l'ALDH2 es una proteïna aldehid-deshidrogenasa mitocondrial amb un paper fonamental en el metabolisme de l'alcohol. Existeixen variants mutacionals en aquest gen que codifiquen per a proteïnes inactives. Aquestes variantes es poden trobar en alguna poblacions d l'est d'Àsia, les quals presenten una major freqüència d'intoxicacions agudas per alcohol (GTX101429)

4.- Galectina 3: recentment s'ha relacionat la galectina 3 amb una homeòstasi de la glucosa i un metabolisme lipídic alterats, sent aquesta proteïna un hot target en la recerca de la diabetis i la obesitat (GTX125897)

Si aquests anticossos no et semblen interessants, pots consultar el llistat d'anticossos incluosos a l'oferta en el archiu excel que trobaràs adjunt a aquesta notícia.

Pots consultar els nostres preus de venta en aquesta web, i per a qualsevol dubte estarem encantats d'atendre'l en info@antibodybcn.com o +34 935 86 89 80