AntibodyBcn - Your partner in antibodies AntibodyBcn - Your partner in antibodies

Cercar

en més de 1,5 milions de productes

Comercialitzem els anticossos produïts pel seu grup d’investigació

Actualment estem desenvolupant un catàleg d’anticossos produïts per grups o centres d’investigació. Provenen d’excedents de producció dels grups, que encarreguen la seva comercialització a AbBcn S.L. No dubti en contactar amb nosaltres si desitja més informació referent a aquest servei.

Instructions
1. Please complete this form, including the antigen sequence (if ordering peptide synthesis from AntibodyBcn) and email it to info@antibodybcn.com
2. Our service will contact you with the quote.
Customer information
Nom Empresa
Telèfon Email
Direcció:
Informació del Anticòs
Nom de l'anticòs
Presentació
Type:
Instruccions especials

 


Nom: AbBcn, S.L.
Direcció:Edifici Eureka,Campus UAB
Telèfon: +34 902 22 02 46
Email: info@antibodybcn.com

 

* AbBcn, S.L. respecta el dret de privacitat en tota la seva web amb l'objectiu de defensar els principis de protecció de dades personals dels seus usuaris. Les dades facilitades pels usuaris a AbBcn, seran incloses en un fitxer automatitzat al que tindrà dret a accedir fitxer i rectificar o cancel·lar les seves dades, dirigint-se a: info@antibodybcn.com