AntibodyBcn - Your partner in antibodies AntibodyBcn - Your partner in antibodies

Cercar

en més de 1,5 milions de productes

Projectes en Curs

Noves partícules de Seleni pel tractament del Càncer la Mama. NEOSETAC


NeoLa Nanomedicina és un camp interdisciplinari que engloba la nanotecnologia, la biologia i la medicina, i d’un creixent impacte en el desenvolupament de tecnologies per la salut humana. El projecte NEOSETAC està totalment enfocat en el món de la nanomedicina y permetrà obtenir un tractament innovador per el càncer de mama. L'objectiu principal del projecte és desenvolupar una nova terapia utilitzant nanopartícules de Seleni, degut a la seva gran capacitat antitumoral del component, per ser conduïda i alliberada específicament a la zona tumoral mamària. Aquesta nova tecnologia permetrà combatre el càncer de mama de manera local i disminuir la toxicitat donada per altres tractaments existents. De tots els càncers que afecten a les dones, el càncer de mama correspon a un 10.4%, causant una mortalitat anual de 411.093 de dones al món.       

El projecte de NEOSETAC està dins del marc de Industry-Academia Partnerships and Pathways project (IAPP) i permet un intercanvi de coneixements i tècniques entre R&D empreses i científics universitaris. 

 

 

 

Oportunitats de Recerca i Desenvolupament entre Acadèmia i Indústria per als picornavirus. AIROPico


fotolia_30714131_s.jpg

L'objectiu del projecte és generar més coneixement sobre el grup de picornavirus, els quals   comunament afecten els humans i produeixen infeccions com el refredat comú o la meningitis.   El coneixement adquirit en aquest projecte ens permetrà descobrir en detall els mecanismes   d'infecció vírica amb l'hoste (WP1), ens proporcionarà informació per al desenvolupament de   mètodes de detecció ràpida contra els picornavirus (WP2) i, a més ens donarà punts clau per el desenvolupament de tractaments antivirals ( WP3).

 

El projecte del AIROPico està dins el marc de Industry-Academia Partnerships and Pathways project (IAPP) i permet un intercanvi de coneixements i tècniques entre R & D empreses i científics universitaris. La combinació de vint intercanvis planejats durant el projecte farà força en l'estudi de la biologia vírica dels picornavirus, el seu diagnòstic i el desenvolupament de teràpies.

 

7th Framework Programme
  

 

Desarrollo de un test rápido de detección de Piscirickettsia salmonis a partir de anticuerpos monoclonales. SALmAB


fotolia_2713563_s.jpg

Piscirickettsia salmonis és l'agent etiològic de la piscirickettsiosis o el SRS (Síndrome de la Rickettsia a Salmó), una malaltia sistèmica de peixos que afecta a la família dels salmònids.

La SRS afecta globalment a la indústria salmonera causant grans pèrdues econòmiques, però amb una major incidència en les piscifactories localitzades a Xile.

En els últims anys, les mesures que ha pres la indústria salmonera per combatre les infeccions causades per P. salmonis han estat incrementar l'ús d'antibiòtics d'ús terapèutic. L'ús d'antibiòtics, de manera profilàctica o durant el brot infecciós, inhibeix en alguns casos de manera puntual el creixement del microorganisme, però no ajuda a l'eradicació de la malaltia a nivell global.

Per tant, és important i necessari prevenir i controlar el SRS mitjançant el desenvolupament de noves tècniques de diagnòstic. Per això, en aquest projecte es proposa dissenyar anticossos monoclonals específics de l'espècie basats en els resultats genòmics recents i desenvolupar un nou mètode de diagnòstic ràpid per a la seva detecció in situ a la indústria salmonera.

La nova eina de diagnòstic tindrà un impacte global en el món de l'aqüicultura, específicament en el camp de la salmonicultura a Xile, Noruega, Escòcia i Canadà.

 

Accio Generalitat de Catalunya