AntibodyBcn - Your partner in antibodies AntibodyBcn - Your partner in antibodies

Cercar

en més de 1,5 milions de productes

Conjugacions

Podem conjugar el seu anticòs a diverses molècules a petita escala (microgramos) i a escala industrial.

Normalment realitzem conjugacions amb:

  • Enzims: AP, HRP
  • Proteines: KLH, BSA, Biotina
  • Fluoròfors: PE, DyLight® 350, 405, 488, 550, 594, 633, 650, 680, 755 i 800
  • Partícules magnètiques

 

Per la producción propia d'anticossos, podem ajudar-lo mitjançant la conjugació del seu propi hapté a les proteines transportadores més comunament utilitzades, BSA i KLH.

 

Instruccions
1. Si us plau, completi aquest formulari, incloent la seqüència de l'antigen (si ordenar la síntesi de pèptids de AntibodyBcn) i enviar-lo per correu electrònic a info@antibodybcn.com
2. Ens posarem en contacte amb vostè i li enviarem el pressupost.
Informació del client
Nom Empresa
Telèfon Email
Direcció
Antibody information
Antibody name/specifity
State
Conjugated to
Hapten information
Organism:
Peptide sequence:
Do you want to AntibodyBcn to synthesize and/or design the peptides?
If you supply the protein, how much protein are you providing us?:
Desired Carrier protein
Special instructions

 


Nom: AbBcn, S.L.
Direcció:Edifici Eureka,Campus UAB
Telèfon: +34 902 22 02 46
Email: info@antibodybcn.com

 

* AbBcn, S.L. respecta el dret de privacitat en tota la seva web amb l'objectiu de defensar els principis de protecció de dades personals dels seus usuaris. Les dades facilitades pels usuaris a AbBcn, seran incloses en un fitxer automatitzat al que tindrà dret a accedir fitxer i rectificar o cancel·lar les seves dades, dirigint-se a: info@antibodybcn.com