AntibodyBcn - Your partner in antibodies AntibodyBcn - Your partner in antibodies

Cercar

en més de 1,5 milions de productes

Purificació d’Anticossos a partir de Sobrenedant d’Hibridoma

Podem fer créixer ràpidament els seus hibridomes i purificar els anticossos fins a quantitats industrials.

Fem servir la millor tècnica de cultiu per obtenir la major eficiència productiva possible. La purificació es realitza mitjançant Cromatografia d'afinitat a baixa pressió, fent ús de la proteïna G o proteïna A.

Els preus del servei depenen de la quantitat de sobrenedant purificat i la columna utilitzada. Els més sol·licitats són:

  • 250 ml d'sobrenedant / purificació amb prot. A --> 682
  • 500 ml de sobrenedant / purificació amb prot. A --> 1108
  • 250 ml d'sobrenedant / purificació amb prot. G --> 684
  • 500 ml de sobrenedant / purificació amb prot. G --> 1259

 

Addicionalment, podem testar de forma específica l'anticòs monoclonal en aquella aplicació que desitgis.

Instruccions
1. Si us plau, completi aquest formulari, incloent la seqüència de l'antigen (si ordenar la síntesi de pèptids de AntibodyBcn) i enviar-lo per correu electrònic a info@antibodybcn.com
2. Ens posarem en contacte amb vostè i li enviarem el pressupost.
Informació del client
Nom Empresa
Telèfon Email
Direcció
Protein information
Antibody name / codification
Source
Estimated previous production (mg/ml supernatant):
Quantity desired:
Purification
Final treatment
Special instructions

 


Nom: AbBcn, S.L.
Direcció:Edifici Eureka,Campus UAB
Telèfon: +34 902 22 02 46
Email: info@antibodybcn.com

 

* AbBcn, S.L. respecta el dret de privacitat en tota la seva web amb l'objectiu de defensar els principis de protecció de dades personals dels seus usuaris. Les dades facilitades pels usuaris a AbBcn, seran incloses en un fitxer automatitzat al que tindrà dret a accedir fitxer i rectificar o cancel·lar les seves dades, dirigint-se a: info@antibodybcn.com