AntibodyBcn - Your partner in antibodies AntibodyBcn - Your partner in antibodies

Cercar

en més de 1,5 milions de productes

POLÍTICA DE QUALITAT

AB BCN, SL, AMB SEU CENTRAL A CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), ÉS UNA EMPRESA AMB UNA LLARGA EXPERIÈNCIA EN EL DISENY, FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ D’ANTICOSSOS I ALTRES REACTIUS PER A LA INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC EN BIOMEDICINA I BIOTECNOLOGÍA. AMB L’OBJECTIU DE DEMOSTRAR ALS SEUS CLIENTS I COL·LABORADORS QUE TANT ELS SEUS PROCESSOS COM ELS SEUS PRODUCTES ASSOLEIXEN LA MÀXIMA QUALITAT, CONSIDERA ESTRATÈGICA L’ADOPCIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT SEGONS NORMA UNE-EN ISO 9001:2015. AQUEST SISTEMA ES FONAMENTA EN TRES PRINCIPIS:

 

 • La qualitat dels productes
 • La satisfacció del client
 • La millora continua

 

D’ACUERD AMB AQUESTS PRINCIPIS, LA DIRECCIÓ ESTABLEIX COM OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE LA SEVA GESTIÓ ELS SEGÜENTS:

 

 • Aconseguir la plena satisfacció del client cobrint les seves necessitats i expectatives i complint els requisits contractats, legals i reglamentaris.
 • Fidelitzar el client per mitjà de la plena satisfacció.
 • Mantenir un alt nivell en la optimització i control de la qualitat dels processos a fi d’aconseguir un sistema de millora continua.
 • Promoure i desenvolupar la innovació dels productes de AB BCN, SL a fi de donar resposta a les necessitats canviants dels clients.
 • Aconseguir la màxima motivació sobre la qualitat en tots els proveïdors i treballadors.

 

PER A DUR A TERME I DONAR COMPLIMIENT A AQUESTS OBJECTIUS ÉS POLÍTICA DE LA DIRECCIÓ LIDERAR E IMPULSAR L’EJECUCIÓ DE LES SEGÜENTS ACCIONS:

 

 • Mantenir i ampliar, si escau, l'abast del sistema de gestió de la qualitat amb l'objecte que sigui efectiu i eficaç acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
 • Establir els objectius específics i fixar els indicadors necessaris per analitzar la qualitat dels processos i productes i, al mateix temps, seguir l'evolució dels mateixos.
 • Assegurar i posar els mitjans i recursos tècnics i humans necessaris perquè la política de qualitat sigui entesa i aplicada pel personal d'AB BCN, SL i els seus proveïdors.
 • Assegurar una postura proactiva en la política de qualitat de manera que tot el personal de l'organització i proveïdors formin part de la cultura de servei al client i aconseguir la millor qualitat al menor cost possible.

 

 

 

Cristina Costa Leja

Direcció

 

29 de septiembre de 2017